Commissies en raden

Onderwerpen binnen Commissies en raden

AGM-commissie

De AGM-commissie heeft tot taak de belangen van apothekers geneesmiddel & maatschappij te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM).

Lees verder

Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) fungeert als steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt.

Lees verder

Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Commissie voor de Financiën

De Commissie voor de Financiën adviseert de Vereniging over het financiële beleid.

Lees verder

Geschiedenis van de Farmacie

Binnen de KNMP heeft jarenlang een Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie gefunctioneerd. De activiteiten van deze commissie zijn in 2016 ondergebracht bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

Lees verder

LOA-commissie

De LOA-commissie heeft tot taak de belangen van de Openbare Apotheken te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA).

Lees verder

Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

De Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten houdt zich bezig met het wetenschappelijke programma van de KNMP Congressen.

Lees verder

Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Lees verder

Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Lees verder