Commissies

Onderwerpen binnen Commissies

Commissie voor de Financiën

De Commissie voor de Financiën adviseert de Vereniging over het financiële beleid.

Lees verder

Geschiedenis van de Farmacie

Binnen de KNMP heeft jarenlang een Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie gefunctioneerd. De activiteiten van deze commissie zijn in 2016 ondergebracht bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

Lees verder

Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Lees verder

Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Lees verder

Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De CFOA adviseert het KNMP-bestuur over het functioneren van een openbaar apotheker ten aanzien van structureel onderpresteren op het gebied van het leveren van kwalitatief goede farmaceutische zorg op basis van signalen die de commissie bereiken, bijvoorbeeld via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Lees verder

Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

De Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten houdt zich bezig met het wetenschappelijke programma van de KNMP Congressen.

Lees verder