Commissies

Onderwerpen binnen Commissies

Commissie voor de Financiën

De Commissie voor de Financiën adviseert de Vereniging over het financiële beleid.

Lees verder

Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie

De Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie is in 2016 ondergebracht bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed. De Stichting Farmaceutisch Erfgoed stelt zich ten doel het verleden van de farmacie te verbinden met het heden en de toekomst door middel van historische objecten. De stichting draagt daarom zorg voor het verantwoord beheer van tastbare materialen en bronnen uit het verleden. Bovendien zorgt zij voor de ontsluiting ervan - materieel en virtueel - voor geïnteresseerden in de breedste zin van het woord.

Lees verder

Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Lees verder

Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Lees verder

Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De CFOA adviseert het KNMP-bestuur over het functioneren van een openbaar apotheker ten aanzien van structureel onderpresteren op het gebied van het leveren van kwalitatief goede farmaceutische zorg op basis van signalen die de commissie bereiken, bijvoorbeeld via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Lees verder

Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

De Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten houdt zich bezig met het wetenschappelijke programma van de KNMP Congressen.

Lees verder