Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering december 2021

Datum: 8 december 2021
Locatie: KNMP, nadere informatie volgt
Tijd: 10:30-12:30

De 180ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 8 december 2021.

Lees verder

Algemene Vergadering juni 2021

Datum: 23 juni 2021
Locatie: Digitaal via meeting.knmp.nl
Tijd: 10:30-12:30

De 179ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP was op woensdag 23 juni 2021.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Districtsledenwebinars: De life cycle van het vaccin

Van 9 tot en met 24 november 2021 vindt een nieuwe reeks districtsledenwebinars (DLW’s) plaats voor KNMP-leden. Het thema is dit keer ‘De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?’.

Lees verder