Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering juni 2021

Datum: 23 juni 2021
Locatie: KNMP of digitaal
Tijd: 10:30-12:30

De 179ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 23 juni 2021.

Lees verder

Algemene Vergadering december 2020

Datum: 9 december 2020
Locatie: Digitaal via meeting.knmp.nl
Tijd: 10:30-12:30

De 178ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP was op woensdag 9 december 2020.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .