Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering juni 2019

Datum: 26 juni 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 175ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 26 juni 2019.

Lees verder

Algemene Vergadering december 2018

Datum: 12 december 2018
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 174ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 12 december 2018.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Districtsledenbijeenkomsten over digitale gegevensuitwisseling

De districtsledenbijeenkomsten vinden plaats van 21 mei tot en met 19 juni 2019. Centraal staan de ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling.

Lees verder