Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering december 2017

Datum: 13 december 2017
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 172ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 13 december 2017. Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken, waaronder het conceptverslag van de AV van 28 juni 2017. De vergaderstukken worden besproken in de districtsledenbijeenkomsten van november.

Lees verder

Algemene Vergadering juni 2017

Datum: 28 juni 2017
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 171ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 28 juni 2017. Hieronder vindt u alle stukken. Om deze documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Stemprocedure

Lees meer over de stemprocedure in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement