Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering december 2018

Datum: 12 december 2018
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 174ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 12 december 2018.

Lees verder

Algemene Vergadering juni 2018

Datum: 27 juni 2018
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 173ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 27 juni 2018. Hieronder vindt u alle stukken. De vergaderstukken zijn besproken in de districtsledenbijeenkomsten van mei/juni.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Districtsledenbijeenkomsten ‘Antistolling: een bloedserieuze zaak’

Van 13 tot en met 29 november vinden de KNMP-districtsledenbijeenkomsten plaats met als thema ‘Antistolling: een bloedserieuze zaak’. Tijdens het programma worden deelnemers bijgepraat over de Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken.

Lees verder