Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering december 2016

Datum: 14 december 2016
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 170ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 14 december 2016.

Lees verder

Algemene Vergadering juni 2016

Datum: 29 juni 2016
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 169ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 29 juni 2016.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Stemprocedure

Lees meer over de stemprocedure in het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement