Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering juni 2020

Datum: 24 juni 2020
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 178ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 24 juni 2020.

Lees verder

Algemene Vergadering maart 2020 GEANNULEERD

Datum: 25 maart 2020
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-11:30

De 177ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 25 maart 2020.

Lees verder

Algemene Vergadering december 2019

Datum: 11 december 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 13:00-15:00

De 176ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 11 december 2019. De agenda en verdere bijlagen voor de 176ste AV treft u hieronder aan en zijn besproken in de districtsledenbijeenkomsten van november 2019.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .