Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden. In de jaarlijkse AV in juni worden het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vastgesteld. In de AV in december worden het jaarplan en de begroting van het volgende jaar vastgesteld.

Algemene Vergadering december 2019

Datum: 11 december 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 13:00-15:00

De 176ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 11 december 2019. In verband met het afscheid van Gerben Klein Nulent als voorzitter KNMP vindt de AV plaats van 13.00 – 15.00 uur.

Lees verder

Algemene Vergadering juni 2019

Datum: 26 juni 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30

De 175ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 26 juni 2019.

Lees verder

Laat uw stem horen

KNMP-leden kunnen op diverse manieren meepraten en hun stem laten horen. Bijvoorbeeld bij de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via de AV.

Wilt u tijdens de AV als individueel lid het woord voeren en individueel uw stem uitbrengen? Dat kan. Meld dit wel uiterlijk 1 week voor de AV via .

Verenigingsondersteuning

Op de afdeling verenigingsondersteuning werken meerdere districtsadviseurs die contacten onderhouden met leden, apothekersverenigingen en andere voor apothekers relevante organisaties. De districtsadviseur beantwoordt vragen en brengt apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Lees verder