KNMP-vereniging

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP (1842) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Onderwerpen binnen KNMP-vereniging

KNMP Missie & Visie

De KNMP heeft een missie en visie. Op grond hiervan ontwikkelt zij een beleid en behartigt zij de belangen van alle apothekers en apotheken. Ook kunt u de status van KNMP-leden per 1 januari 2018 hier vinden.

Lees verder

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de Algemene Vergadering spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden.

Lees verder

Erepenning van de KNMP

De KNMP kent de erepenning. Deze wordt uitgereikt aan leden die zich voor de farmacie of voor de KNMP verdienstelijk hebben gemaakt op een wijze die algemene erkenning verdient.

Lees verder

KNMP-jaarplan 2018

De leden van de KNMP stellen jaarlijks in de Algemene Vergadering het jaarplan met de beleidsdoelen voor het volgende kalenderjaar vast.

Lees verder

KNMP-jaarverslag 2017

In het jaarverslag leest u wat de KNMP in 2017 heeft gedaan om de kwaliteit van de farmaceutische zorg aan de patiënt op een nog hoger plan te brengen.

Lees verder

Commissies

De commissies adviseren het KNMP-bestuur over ontwikkelingen en innovaties op actuele aandachtsgebieden.

Lees verder

Jubileumboek Geneesmiddel in beeld

Het jubileumboek Geneesmiddel in beeld illustreert de geschiedenis van apothekers in de twintigste eeuw aan de hand van covers van geneesmiddelfolders. Het is uitgegeven ter ere van het 175-jarig bestaan van de KNMP in 2017-2018.

Lees verder

KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Lees verder

KNMP-bureau

De KNMP-vereniging bestaat uit leden, vertegenwoordigd door het KNMP-bestuur en ondersteund door de medewerkers van het KNMP-bureau.

Lees verder

KNMP-leden- en apothekenlijst

De online ledenlijst van de KNMP bevat contactgegevens van alle leden en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.

Lees verder

Statuten en reglementen

Tijdens de Algemene Vergadering op 13 december 2017 is er ingestemd met de statutenwijzigingen van de KNMP. Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de Sectiereglementen van de LOA, de WSO en de AGM vastgesteld. U kunt deze documenten hier downloaden.

Lees verder

Special Interest Groups (SIG's)

De Special Interest Groups (SIG's) tonen aan waar en op wat voor manier apothekers rond specifieke onderwerpen een waardevolle bijdrage (kunnen) leveren voor patiënten of in samenwerkingsverbanden.

Lees verder