KNMP-vereniging

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP (1842) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Onderwerpen binnen KNMP-vereniging

KNMP Missie & Visie

De missie en visie van de KNMP vormen de basis voor de beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van alle apothekers en apotheken.

Lees verder

KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Lees verder

KNMP-bureau

De KNMP-vereniging bestaat uit leden, vertegenwoordigd door het KNMP-bestuur en ondersteund door de medewerkers van het KNMP-bureau.

Lees verder

Commissies en raden

De commissies en raden adviseren het KNMP-bestuur over ontwikkelingen en innovaties op actuele aandachtsgebieden.

Lees verder

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de Algemene Vergadering spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden.

Lees verder

KNMP-leden- en apothekenlijst

De online ledenlijst van de KNMP bevat contactgegevens van alle leden en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.

Lees verder

KNMP-beleidsplan 2019

De leden van de KNMP stellen jaarlijks in de Algemene Vergadering het jaarplan met de beleidsdoelen voor het volgende kalenderjaar vast.

Lees verder

KNMP-jaarverslag 2017

In het jaarverslag leest u wat de KNMP in 2017 heeft gedaan om de kwaliteit van de farmaceutische zorg aan de patiënt op een nog hoger plan te brengen.

Lees verder

Statuten en reglementen

Tijdens de Algemene Vergadering in december 2017 is er ingestemd met de statutenwijzigingen van de KNMP. Ook zijn het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de reglementen van de LOA, de WSO en de AGM vastgesteld. Deze documenten zijn hier te downloaden.

Lees verder