Verenigingsondersteuning

Op de afdeling verenigingsondersteuning werken meerdere districtsadviseurs die contacten onderhouden met leden, apothekersverenigingen en andere voor apothekers relevante organisaties. De districtsadviseur beantwoordt vragen en brengt apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Vier districtsadviseurs richten zich specifiek op een bepaalde regio, te weten:

Frans Peter Grendel Districten West, Zuidwest I + II
Districten Noord en Oost
Districten Middenzuid, Zuidoost I + II
Districten Midden, Noordwest I + II

overzicht districtenKijk in welk district u werkt in de ledenlijst of op de landkaart hiernaast.

Drie districtsadviseurs werken meer landelijk:

  • Loes Pors: Verenigingscoördinatie geeft invulling aan de ontwikkeling van het verenigingsbeleid en de landelijke betrokkenheid van leden.
  • Fleur Kauer: Doelgroepencoördinatie houdt zich bezig met groepen die via specifiek beleid nog beter bediend kunnen worden, zoals de secties (WSO, LOA, AGM), geledingen (ziekenhuis- en industrieapothekers) en apothekers werkzaam in het buitenland.
  • Rolf Latour: Regiocoördinatie biedt mede op basis van signalen uit het land extra aandacht aan ontwikkelingen in de regio’s, regionale samenwerking en kennisdeling tussen regio’s.

De zeven districtsadviseurs werken nauw samen en ondersteunen elkaar met hun specifieke kennis en kunde. Dit zodat de leden zich zo goed mogelijk gekend en gehoord voelen en hun inbreng het KNMP-bureau bereikt.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, neem dan gerust contact op met een districtsadviseur.

Ledencoördinatie

Frans Peter Grendel – (06) 310 146 78

 – (06) 52 09 33 70

Verenigingscoördinatie

 – (06) 508 903 29

Doelgroepencoördinatie

 – (06) 310 146 89

Regiocoördinatie

 – (06) 511 891 82

Manager Verenigingsondersteuning  – (070) 373 73 04 / (06) 520 936 29

Contact

Manager Verenigingsondersteuning
Brigit Homan

(070) 373 73 04 b.e.h.homan@knmp.nl