Klankbordgroepen

De districtsklankbordgroep fungeert als klankbord voor de Districtsafgevaardigde en diens plaatsvervanger(s) naar de Algemene Vergadering (AV) en tevens als klankbord voor het KNMP-bestuur en het bureau.

Leden van de klankbordgroep bespreken de actualiteit, het KNMP-beleid en de vergaderstukken van de AV. Zij vormen een afspiegeling van de leden in het district. De klankbordgroepen vergaderen ongeveer drie keer per jaar.

Vacatures

Er zijn momenteel vacatures voor een klankbordgroeplid Noordwest II, klankbordgroeplid Noordwest I en klankbordgroeplid Midden.

Vergaderingen klankbordgroepen

Tijdens deze vergaderingen bespreken de klankbordgroepleden de actuele (regionale) zaken en het beleid van de KNMP. Wilt u een onderwerp graag terugzien op de agenda of bij de vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met uw districtscoördinator. Als u op de startpagina van de districten op uw eigen district klikt, ziet u wie uw districtscoördinator en districtsafgevaardigde zijn en wie de leden zijn van uw klankbordgroep.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl