Klankbordgroepen

De districtsklankbordgroep fungeert als klankbord voor de Districtsafgevaardigde en diens plaatsvervanger(s) naar de Algemene Vergadering (AV) en tevens als klankbord voor het KNMP-bestuur en het bureau.

Leden van de klankbordgroep bespreken de actualiteit, het KNMP-beleid en de vergaderstukken van de AV. Zij vormen een afspiegeling van de leden in het district. De klankbordgroepen vergaderen ongeveer drie keer per jaar.

Vacature

Er is momenteel een vacature voor een klankbordgroeplid Noordwest II.

Vergaderingen klankbordgroepen

Tijdens deze vergaderingen bespreken de klankbordgroepleden de actuele (regionale) zaken en het beleid van de KNMP. Wilt u een onderwerp graag terugzien op de agenda of bij de vergadering aanwezig zijn? Neem dan contact met uw districtsadviseur. Als u op de startpagina van de districten op uw eigen district klikt, ziet u wie uw districtsadviseur en districtsafgevaardigde zijn en wie de leden zijn van uw klankbordgroep.

Overzicht komende vergaderingen

Datum District Plaats
Vrijdag 10 mei Noordwest I Krommenie
Dinsdag 14 mei Zuidwest I Rotterdam
Dinsdag 14 mei Zuidoost II Geleen
Woensdag 15 mei Zuidwest II Breda
Donderdag 16 mei Zuidoost I Nijmegen
Donderdag 16 mei Midden Nieuwegein
Maandag 20 mei Oost Deventer
Maandag 20 mei Noordwest II Amsterdam
Vrijdag 24 mei Noord Eelderwolde
Maandag 27 mei West Den Haag
Dinsdag 28 mei Middenzuid Nuland

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl