KNMP-regiobijeenkomsten 2020: Valpreventie

De KNMP-regiobijeenkomsten 2020 stonden in het teken van valpreventie. De bijeenkomsten werden door de 470 bezoekers gewaardeerd met een 7,6 en vonden plaats in de regio’s Dordrecht, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Gemiddeld overlijden 85 ouderen per week vanwege een val. Momenteel wordt slechts 1,5% van de doelgroep effectief bereikt met valpreventie. Het programma van de regiobijeenkomsten zoomde in op het brede beleidskader van het VWS-programma Langer Thuis, de cijfers van VeiligheidNL en het FARM-OP-onderzoek. Ook deelde Gezondheidscentrum Oog in Al gebaseerd op hun zorgprogramma Valpreventie praktische tips en handvatten voor apothekers. Op de informatietafels werd een indruk gegeven van de materialen die op de KNMP-website beschikbaar zijn. Inmiddels zijn daar een narrowcast en een poster aan toegevoegd om ouderen in de apotheekwachtruimte te attenderen op valpreventie.

De presentaties en materialen leidden tot interessante vragen, discussies en tips. Op de vraag ‘Welke eerste stap rondom valpreventie ga ik morgen zetten?’ kwamen inspirerende antwoorden, zoals het thema bespreken in het FTO, de valrisicotest opnemen in de medicatiebeoordeling, het valrisico van geneesmiddelen aan de balie benoemen, patiënten informeren met de folder ‘Kunnen mijn medicijnen een val veroorzaken?’ en het apotheekteam inlichten en een training laten volgen. Tevens werd gedacht aan de samenwerking met de wijkverpleegkundige en de inzet van de bezorger rondom het signaleren van valpreventie.

Valpreventie vereist een multidisciplinaire aanpak. Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij regionale en lokale samenwerking op het gebied van ouderen:

Presentaties

Om de presentaties te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Lees het PW-artikel van 7 februari 2020: Laat de ouderen niet vallen Meer informatie over valpreventie

 

Contact

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl