KNMP-regiobijeenkomsten 2020: Valpreventie

Het thema valpreventie staat dit jaar centraal tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten. De reeks bijeenkomsten is van 11 t/m 27 februari in de regio’s Dordrecht, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Elke vijf minuten maakt een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. De verwachting is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47 procent tot 2050.

Het letsel dat ouderen oplopen door een val heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar.

Tijdens de regiobijeenkomsten komt de belangrijke rol van apothekers rondom valpreventie aan de orde. Vanuit het programma Langer Thuis wordt het brede kader geschetst en gaat het expertisecentrum VeiligheidNL met apothekers in gesprek. In het tweede deel wordt het FARM-OP (FAlls-Related Medication use in Older Patients) onderzoek besproken. Vervolgens vertelt Coöperatie Gezond Oog in Al over hun Zorgprogramma Valpreventie en biedt zij praktische informatie voor apothekers. De regiobijeenkomst sluit af met een workshop die handvatten geeft om met valpreventie in de apotheek aan de slag te gaan.

Meld u aan

Tijden

De bijeenkomst start om 9.30 uur en eindigt om 12.30 uur met aansluitend een gezamenlijke lunch.

Data en locaties

Datum Regio Locatie
Dinsdag 11 februari Dordrecht Postillion Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Donderdag 13 februari Eindhoven Fletcher Hotel Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Dinsdag 18 februari Utrecht BOVAG
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
Dinsdag 25 februari Zwolle Hotel Van der Valk Zwolle
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
Donderdag 27 februari Amsterdam Hotel Van der Valk Oostzaan
Westeinde 1
1511 MA Oostzaan

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor openbaar apothekers.

Contact

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl