'Goede zorg begint met een goed gesprek' thema DLB's

De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) vonden plaats van 29 mei tot en met 14 juni. Het thema was ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’.

In vervolg op het Voorjaarscongres Patient Power gaf de KNMP in de reeks DLB's inzicht in hoe richtlijnen uit de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg de professionele autonomie van de apotheker ondersteunen en een oplossing bieden voor de uitdagingen in de farmaceutische zorg van de nabije toekomst. KNMP-leden werden bijgepraat over de Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen. Daarnaast werd de Algemene Vergadering (AV) voorbereid.

Tijdens de workshop maakten deelnemers kennis met consultvoering aan de hand van in beeld gebrachte casuïstiek, het Calgary Cambridge model voor gespreksvoering, zelfreflectie en reacties van apotheken in praktijktoets.

Lees meer over consultvoering en bekijk de getoonde video's 

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl