Districtsledenwebinars in teken van medicatieoverdracht

Het thema van de districtsledenwebinars is ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’. De reguliere districtsledenbijeenkomsten vinden vanwege de coronacrisis online plaats van 19 mei tot en met 17 juni 2020.

Leden van de KNMP kunnen tijdens de webinar kennismaken met de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de belangrijkste implicaties voor de apotheekpraktijk. Deelnemers kunnen in gesprek over hoe ze de nieuwe richtlijn kunnen vertalen naar de praktijk op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarnaast komt de lancering van de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) antistolling aan bod, met inzichten voor de implementatie in de eigen regio.

Tevens worden deelnemers bijgepraat over de actualiteiten en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken. De voorbereiding van de Algemene Vergadering (AV) maakt ook onderdeel uit van het programma.

Naar het aanmeldformulier

Programma

09.30u Actualiteiten
Spreker: KNMP-bestuurslid
09.45u Update Medicatieoverdracht
Inhoudelijk richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ICT, VIPP

Sprekers: Sylvia Blind en/of Anneke Huisman en/of Elaine Wong-Go
10.20u Pauze
10.30u Vervolg Update Medicatieoverdracht
11.00u

Van richtlijn naar praktijk
Interactieve sessie met KNMP-leden over de vertaling van de richtlijn naar de praktijk. De KNMP wil in deze sessie input ophalen bij de KNMP-leden over hoe medicatieoverdracht in de apotheek georganiseerd is, hoe het regionaal verloopt en wat de KNMP-leden nodig hebben voor implementatie. We gebruiken hierbij de vóór de pauze gevormde Word Cloud ter inspiratie. Tijdens deze interactieve sessie wordt medicatieoverdracht op drie verschillende niveaus benaderd:

 • Apotheek/lokaal
  Wat doet u momenteel aan medicatieoverdracht in uw apotheekpraktijk? Wat werkt momenteel goed? Welke activiteiten gaat u oppakken in de apotheek om de nieuwe richtlijn te implementeren in de apotheek? Waar verwacht u knelpunten?
 • Keten/regionaal
  Welke mogelijkheden ziet u voor de implementatie van de nieuwe richtlijn bij u in de regio? Welke rol ziet u voor uzelf? Wat zijn bevorderende factoren voor medicatieoverdracht in de regio? Is uw regio goed voorbereid om goede medicatieoverdracht tijdens de transitieperiode te borgen?
 • KNMP/landelijk
  Welke rol ziet u voor de KNMP als het gaat om de implementatie van medicatieoverdracht? Wat voor tools heeft u nodig om lokale en regionale implementatie van medicatieoverdracht te kunnen realiseren?

Sprekers: Sylvia Blind en/of Anneke Huisman en/of Elaine Wong-Go

11.30u Pauze
11.40u

Medicatieoverdracht en antistollingszorg

 • Highlights uit document Landelijk Transmurale Afspraken (LTA) antistollingszorg. Dit multidisciplinair document wordt op het moment van schrijven aan partijen aangeboden ter bestuurlijke instemming.
 • Overdracht van antistollingsmedicatie: belangrijkste aandachtspunten worden belicht.
 • Interactieve vragensessie met KNMP-leden over hoe antistollingszorg lokaal/regionaal bij de KNMP-leden georganiseerd is.

Sprekers: Margreet van Herwaarden en Aris Prins

Best practice filmpjes

Verspreid over het inhoudelijke programma zullen best practice filmpjes van apothekers in de praktijk m.b.t. medicatieoverdracht getoond worden.

12.10u Voorbereiding AV
Spreker: KNMP-bestuurslid
12.30u Sluiting

Accreditatie

De webinars zijn voor zowel openbaar als ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 2 uren.

Data en tijden

Datum Inloggen vanaf*
Tijd District
Dinsdag 19 mei 09.15u 09.30-12.30u Middenzuid en Zuidoost I
Dinsdag 26 mei 09.15u 09.30-12.30u West
Woensdag 27 mei 09.15u 09.30-12.30u Zuidoost II
Donderdag 28 mei 09.15u 09.30-12.30u Oost
Woensdag 3 juni 09.15u 09.30-12.30u Noordwest I en II
Donderdag 4 juni 09.15u 09.30-12.30u Zuidwest I
Dinsdag 9 juni 09.15u 09.30-12.30u Zuidwest II
Woensdag 10 juni 09.15u 09.30-12.30u Midden
Donderdag 11 juni 09.15u 09.30-12.30u Noord
Woensdag 17 juni 18.45u 19.00-22.00u Landelijk

*Het advies is om 15 minuten voorafgaand aan de webinar in te loggen.

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl