Districtsledenbijeenkomsten mei/juni 2016: terugblik

Van 31 mei t/m 16 juni 2016 organiseerde de KNMP districtsledenbijeenkomsten in Roermond, Den Haag, Dordrecht, Bathmen, Uden, Assen en Akersloot. Het thema was dit keer: 'APOTHEKER SUPERHELD...? Continue professionele ontwikkeling'.

U kunt de presentaties bekijken nadat u bent ingelogd.

 

Een lid van het KNMP-bestuur opende de bijeenkomst over het zogenoemde lifelong learning, oftewel continue professionele ontwikkeling. ‘Apotheker superheld’ zo luidde de titel van de bijeenkomst. Dat begrip is geleend van onze Vlaamse buren, die er een filmpje over maakten.

Haagse actualiteit

Verschillende actuele thema’s en ontwikkelingen werden besproken, waaronder het traject administratieve lasten, de beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen, het Opiumbesluit, het belang van goede gegevensuitwisseling, het patiëntenbelang, medicatiebeoordelingen, het StiPCO-programma en de consequenties van de Falsified Medicines Directive.

Inhoudelijk deel

De apotheker is een zorgprofessional. Dit brengt rechten en verplichtingen met zich mee: het recht om autonoom te handelen in de zorg, en de verplichting om de daarvoor vereiste competenties steeds te actualiseren. De vraag die elke apotheker zich dus zou moeten stellen is: wat wil (moet) ik als apotheker kunnen en wat wil (moet) ik daarvoor nog leren? Dit geldt voor alle apothekers ongeacht het werkgebied of specialisatie.

Tijdens de districtsledenbijeenkomst werd aandacht besteed aan hoe het landschap rond beroep en opleiding in elkaar zit, en vooral hoe de deelnemers zich planmatig als professional kunnen blijven ontwikkelen. Welke keuzes en mogelijkheden zijn er om dit behalve verplicht ook leuk te maken?

Jonge apothekers over hun vak, nu en in de toekomst - bekijk de video

Planmatige professionele ontwikkeling

Hoe verder de student/apotheker in het opleidingscontinuüm komt, hoe meer hij of zij zelf de regie krijgt over zijn professionele ontwikkeling. Het is van belang die regie dan ook te pakken en weloverwogen keuzes te maken omtrent nascholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering.
Sinds 1 januari 2015 gelden voor openbaar apothekers nieuwe regels voor herregistratie, waarbij de CanMEDS-competenties leidend zijn. Naast deelname aan scholing dienen openbaar apothekers ook verplicht deel te nemen aan geaccrediteerde vormen van toetsing, die gericht zijn op zelfreflectie en assessment van het huidig functioneren. Ook andere leervormen zoals het optreden als docent of het schrijven van een artikel bevorderen de competentieontwikkeling en tellen mee in de herregistratie.

Een planmatige aanpak maakt nascholing zinvoller en leuker. De KNMP faciliteert hierbij zodat de apotheker zich op zijn ontwikkeling kan focussen.

Bekijk de presentatie

Persoonlijk opleidingsplan

Aan de hand van een denkkader en invulformulier werden de deelnemers uitgenodigd in groepjes te discussiëren over hun persoonlijke doelen van professionele ontwikkeling en de verschillende componenten van een opleidingsplan (zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeldoelen, scholingsvoorkeuren, etc.).

Intervisie

Bij intervisie staat reflectie en feedback op een eerdere praktijkervaring centraal. Een apotheker vertelde waarom hij heeft gekozen voor intervisie als onderdeel van zijn opleidingsplan en wat dit hem gebracht heeft.

Bekijk de presentatie

De sprekers op de verschillende bijeenkomsten waren:

 • Jan Andeweg
 • Hilda Nazaretyan
 • Jaap Hoogeterp
 • Bart Hinskens
 • Hans Mulder
 • Bianca Phoa
Bekijk de presentaties (zip-bestand)

Een intervisiegroep kan accreditatie aanvragen voor de deelnemende openbaar apothekers.

Bekijk de  handreiking

Casereport

Een apotheker vertelde over een casus die hij heeft beschreven en wat hij hiervan heeft geleerd. Gepubliceerde casusbeschrijvingen, bijvoorbeeld op basis van een medicatiebeoordeling, kunnen onderdeel zijn van het opleidingsplan.

De sprekers op de verschillende bijenkomsten waren:

 • Daphne van Limborgh
 • An Trân
 • Ilona Schop
 • Frederieke van Kessel
 • Alita van Wijk-Prins
 • Wendy de Vries
 • Gitta van Willigenburg
Bekijk de presentaties (zip-bestand) Zie de handreiking voor het maken van een casusbeschrijving

Voorbereiding Algemene Vergadering

De agenda van de AV van 29 juni 2016 in Den Haag werd besproken en de meningen van de aanwezige leden werden gepeild.

Bekijk de presentatie

De districtsledenbijeenkomsten werden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl