Betere zorg ter preventie van valincidenten en diabetes

Om nog beter aan de HARM-wrestling-aanbevelingen te voldoen, hebben apothekers meer informatie over de patiënt, zijn aandoening en relevante labwaarden nodig. Dit concludeert hoogleraar Peter de Smet van de KNMP, tijdens de districtsledenbijeenkomsten van mei/juni 2017 over het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid.

Naast medicatiebewaking aan de balie is er meer begeleiding van de individuele patiënt nodig. Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerd vallen, syncopes, hyper- en hypoglykemie vergt innovaties in de patiëntenzorg. Ook wil de KNMP beter weten welke patiënten het meest profiteren van een interventie door de apotheker. De KNMP heeft deze vragen gekozen als thema’s voor haar onderzoekscall voor 2018 jaar. Andere thema’s vergen een brede samenwerking. “Voor het updaten en vernieuwen van de HARM-wrestling-aanbeveling voor nieuwe middelen en inzichten is de KNMP in gesprek met VWS en huisartsen”, concludeert De Smet.

Peter de Smet, Martina Teichert en Miriam Sturkenboom lichtten als inhoudelijke invulling van de bijeenkomst de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid toe. Dit onderzoek werd in februari van dit jaar door een onderzoeksconsortium aan VWS in een eindrapport gepresenteerd. Aansluitend konden de aanwezigen in kleine groepen discussieerden over de werking en haalbaarheid van de in het rapport gegeven aanbevelingen in hun dagelijkse praktijk. Veel apothekers waren het erover eens dat ze meer toegang nodig hadden tot specialistische informatie om goede en adequate zorg te verlenen. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan betere en directere communicatie tussen specialist, huisarts en apotheker.

De districtsledenbijeenkomsten Medicatieveiligheid van mei/juni 2017 kregen van bezoekers een gemiddeld een 8. Zij beoordeelden het inhoudelijke programma met bijbehorende workshop en gaven veel positieve reacties. De districtsledenbijeenkomsten vonden plaats van 30 mei t/m 15 juni 2017 en ontvingen meer dan 500 KNMP-leden.

Contact

Hoofd Verenigingsondersteuning
Brigit Homan

(070) 373 73 04 b.e.h.homan@knmp.nl