Districtsledenbijeenkomsten over ‘Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt’

Voor alle leden van de KNMP vonden van 14 tot en met 30 november de districtsledenbijeenkomsten plaats. Tijdens het programma werd aandacht besteed aan het thema 'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'.

Programma

09.30-09.50 uur Haagse actualiteit
09.50-10.40 uur Patiënt van morgen; zorg van vandaag
Om te borgen dat de apotheker de farmaceutische zorg kan blijven bieden die nodig is voor een effectieve en doelmatige behandeling met medicatie, werken de besturen aan concrete voorstellen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en een daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit als antwoord op de veranderende zorgvraag.
10.40-11.30 uur Workshop
Tijdens de workshop gaan de deelnemers met elkaar in discussie over de thema’s die zijn aangesneden en de gewenste ontwikkelrichtingen.
11.30-11.45 uur Pauze
11.45-12.30 uur Voorbereiding AV
12.30-13.30 uur Lunch
13.00-13.30 uur

Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheker (BPOA) biedt aan u bij te praten (optioneel)
De aanhoudende lage rente noopt pensioenfondsen tot maatregelen voor 2018. Er zijn 3 opties:

  1. Zelfde premie, maar veel lagere opbouw?
  2. Zelfde opbouw, maar veel hogere premie?
  3. Een oplossing daar tussenin?
De BPOA wil deze punten graag met u bespreken. Kom naar de korte sessie van BPOA over úw pensioen.

Accreditatie

De districtsledenbijeenkomsten zijn voor zowel openbaar apothekers als ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 2 accreditatie-uren.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl