'Goede zorg begint met een goed gesprek' thema DLB's

De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) vonden plaats van 29 mei tot en met 14 juni. Het thema was ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’.

In vervolg op het Voorjaarscongres Patient Power gaf de KNMP in de reeks DLB's inzicht in hoe richtlijnen uit de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg de professionele autonomie van de apotheker ondersteunen en een oplossing bieden voor de uitdagingen in de farmaceutische zorg van de nabije toekomst. KNMP-leden werden bijgepraat over de Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen. Daarnaast werd de Algemene Vergadering (AV) voorbereid.

Welke ruimte is er om af te wijken van beroepsrichtlijnen en hoe is dit te onderbouwen? Hoe zorgen apothekers dat zij inhoudelijk voorbereid zijn op de zorg voor grote groepen chronische en complexe patiënten? En hoe gaan apothekers om met de wensen en behoeften van deze patiënten? Dit zijn vragen die tijdens de DLB's aan bod kwamen.

Programma

09.30-09.50 uur Haagse actualiteit
09.50-10.30 uur

Goede zorg = professionele standaard farmaceutische zorg
Spreker: WSO-bestuurslid (roulerend)

Volgens de WGBO is de apotheker verplicht om verantwoorde, goede zorg te leveren. Met het Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg heeft de apotheker invulling gegeven aan deze plicht door een professionele standaard met beroepsrichtlijnen te ontwikkelen. De professionele standaard is daarmee de maatstaf, maar is het een ‘Wet van Meden en Perzen’? In deze presentatie gaat de WSO graag met u het gesprek aan wat u onder professioneel handelen volgens de professionele standaard zou moeten verstaan.

10.30-10.45 uur Pauze
10.45-12.00 uur

Kennismaking met consultvoering
Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met consultvoering aan de hand van in beeld gebrachte casuïstiek, het Calgary Cambridge model voor gespreksvoering, zelfreflectie en reacties van apotheken in praktijktoets.

12.00-12.30 uur Voorbereiding Algemene Vergadering
Meer informatie over de AV
12.30-13.30 uur Lunch
13.00-13.30 uur

Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheken (BPOA)
Uw beroepspensioenvereniging BPOA verzorgt een presentatie over de stand van zaken van het pensioendossier in Nederland. Tevens zal de wijze waarop bij BPOA tot besluitvorming wordt overgegaan aan de orde komen. BPOA ziet u graag direct na de lunch terug in de zaal.

Accreditatie

De districtsledenbijeenkomsten zijn voor zowel openbaar als ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 2 uren.

Data en locaties

Datum District Locatie
Dinsdag 29 mei Midden Van der Valk Leusden
Philipsstraat 18
3833 LC Leusden
Woensdag 30 mei Zuidoost II TheaterHotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond
Donderdag 31 mei West Witte Paard
Gildeweg 2
2632 BA Nootdorp
Dinsdag 5 juni Zuidwest I en II Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Donderdag 7 juni Oost Boode in Bathmen
Brink 10
7437 ZG Bathmen (Deventer)
Dinsdag 12 juni Noord Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1
9405 CC Assen
Woensdag 13 juni Noordwest I en II Van der Valk Akersloot
Geesterweg 1A
1921 NV Akersloot
Donderdag 14 juni Middenzuid en Zuidoost I Van der Valk Hotel Uden - Veghel
Rondweg 2
5406 NK Uden

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl