Districtsledenbijeenkomsten november 2016: terugblik

In november/december 2016 vond er een reeks districtsledenbijeenkomsten plaats over het thema ‘patiënttevredenheid’. Met als belangrijkste onderwerpen: implicaties van de nieuwe klachten- en geschillenregeling Wkkgz voor het omgaan met klachten, en het versterken van de relatie met patiënten.

Klachten- en geschillenregeling wettelijk verplicht voor elke apotheekvestiging

Elke apotheekvestiging in Nederland is wettelijk verplicht zich per 1 januari 2017 aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de eisen van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze informatie kwam aan de orde tijdens de eind 2016 gehouden districtsledenbijeenkomsten.

De KNMP klachten- en geschillenregeling voldoet aan de wettelijke eisen en omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij de nieuw opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Apotheekvestigingen die nog niet zijn aangesloten op de KNMP klachten- en geschillenregeling kunnen zich aanmelden via . Tot 1 februari 2017 geldt voor het eerste jaar een gereduceerd instaptarief van € 450,-, (in plaats van  € 600,-). In daaropvolgende jaren bedraagt de prijs van het abonnement € 300,-, exclusief de jaarlijkse indexatie.

De drukbezochte districtsledenbijeenkomsten hadden het thema ‘patiënttevredenheid’. Tijdens de presentaties zijn een filmpje over de Wkkgz en een powerpoint getoond. Voor het bekijken hiervan is inlog vereist.

Meer informatie over Wkkgz

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl