Districtsledenbijeenkomsten ‘Antistolling: een bloedserieuze zaak’

Van 13 tot en met 29 november vinden de KNMP-districtsledenbijeenkomsten plaats met als thema ‘Antistolling: een bloedserieuze zaak’. Tijdens het programma worden deelnemers bijgepraat over de Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken.

KNMP-leden kunnen hun kennis opfrissen tijdens het inhoudelijke programma over antistolling en DOAC’s en krijgen hierin informatie om hun kennis in praktijk te brengen. Aan de hand van een aantal presentaties van experts en interactieve onderdelen zoals een kennisquiz en een workshop krijgen apothekers handvatten om expertise op te bouwen en deze over te dragen op de patiënt en medezorgverleners.

Welke afspraken maak je met collega-zorgverleners, welk gesprek kun je voeren met patiënten over stollingsproblematiek, wat zijn dan de kritische vragen en welke ondersteuning is er vanuit SFK en KNMP beschikbaar? Vragen genoeg om eens bloedserieus te bespreken tijdens een districtsledenbijeenkomst.

Direct aanmelden

Programma

09.30-09.50u Haagse actualiteit
09.50-10.45u Kennisupdate DOAC’s
Sprekers: Expert (SIG Hart- en Vaatziekten) en Jeroen Lukaart (directeur SFK)
Wat moet je echt weten over antistolling en wat over de DOAC’s? Aan de hand van een videocollege trappen we af met een update over stollingsproblematiek. Met de daaropvolgende kennisquiz peilen we de kennis van antistolling in de zaal. De expert zal apothekers bijpraten over de laatste inzichten t.a.v. DOAC’s. Wat is de stand van zaken op gebied van richtlijnen en zorgstandaarden? Hoe zorg ik voor goed gebruik van de medicatie bij mijn patiënten? Hoe meet ik resultaten van ingezet beleid en hoe leg ik dit vast? Welke afspraken maak ik met ketenzorgpartijen over antistolling?
Vervolgens zal de SFK stilstaan bij de data en feiten t.a.v. antistolling. Deze cijfers laten duidelijk zien dat het aantal DOAC-gebruikers toeneemt en dat deze geneesmiddelen steeds vaker door de huisarts worden voorgeschreven. Tevens zal de SFK laten zien welke ondersteuning zij bieden aan apothekers.
10:45-11.00u Pauze
11.00-11.45u Workshop 'Consult rondom antistolling'
Elke workshop wordt begeleid door een moderator en een inhoudelijk expert.
Laurien Rook / Sylvia Blind / Henk Vermaat

In vervolg op de workshop Kennismaken met consultvoering op de vorige DLB's staat in deze workshop een speciale aandoening en medicatie centraal. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe richten we het contact met de patiënt in (op basis van het Calgary Cambridge model van consultvoering), wat zijn voor antistollingsproblematiek de kritieke vragen om met de patiënt te behandelen, en hoe richt ik het gesprek in en wat heb ik dan nodig van andere zorgverleners? In groepen werken we voor antistolling een specifieke gesprekshandleiding uit op basis van de eerder verstrekte gesprekshandleiding consultvoering. Daarnaast willen we weten welke ondersteuning nog ontbreekt voor apothekers en hun apotheekteam op het gebied van DOAC’s en antistolling om producten en diensten verder te optimaliseren.
11.45-12.05u Falsified Medicines Directive (FMD)
Spreker: Pleuni Tilburgs-Franssen / Jean Hermans
12.05-12.10u

Professioneel Statuut
Spreker: KNMP-bestuurslid

De werkgroep Professioneel Statuut, die is ingesteld door de besturen van KNMP en NVZA gezamenlijk, heeft een concept vernieuwd Professioneel Statuut opgesteld. De onafhankelijkheid van de apotheker als beroepsbeoefenaar is gewaarborgd in het Professioneel Statuut. Dit statuut definieert het beroep van apotheker en verwoordt de beroepscode in professionele standaarden.

12.10-13.00u Voorbereiding AV
Meer informatie over de AV in december 2018

Accreditatie

De districtsledenbijeenkomsten zijn voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 2 uren. Voor openbaar apothekers is accreditatie aangevraagd.

Data en locaties

Datum

District

Locatie

Dinsdag 13 november

Middenzuid en Zuidoost I

Van der Valk Hotel
Uden - Veghel
Rondweg 2, 5406 NK Uden

Woensdag 14 november

Midden

Van der Valk Leusden
Philipsstraat 18,
3833 LC Leusden

Donderdag 15 november

Noord

Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1
9405 CC Assen

Dinsdag 20 november

Oost

Boode in Bathmen
Brink 10,
7437 ZG Bathmen (Deventer)

Woensdag 21 november

West

Witte Paard
Gildeweg 2
2632 BA Nootdorp

Donderdag 22 november

Noordwest I en II

Van der Valk Akersloot
Geesterweg 1A,
1921 NV Akersloot

Dinsdag 27 november

Zuidwest I en II

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht

Donderdag 29 november

Zuidoost II

TheaterHotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16,
6041 JA Roermond

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl