Uw districtscoördinatoren en klankbordgroepen

De districtscoördinatoren beantwoorden vragen en brengen apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land.

Over de districtscoördinatoren

De klankbordgroepen zijn een afspiegeling van de leden in een district. Zij vergaderen drie keer per jaar en bespreken dan de actuele zaken en het beleid van de KNMP.

Over de klankbordgroepen

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl