Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en coördinator spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtscoördinator, districtsafgevaardigde en klankbordgroepleden zijn.

Uw districtscoördinatoren en klankbordgroepen

De districtscoördinatoren beantwoorden vragen en brengen apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land.

Over de districtscoördinatoren

De klankbordgroepen zijn een afspiegeling van de leden in een district. Zij vergaderen drie keer per jaar en bespreken dan de actuele zaken en het beleid van de KNMP.

Over de klankbordgroepen

 

Districtsledenwebinars: ‘Contractering en bekostiging in de farmacie’

De leden van de KNMP hebben veel belangstelling getoond voor de online districtsledenbijeenkomsten die plaatsvonden van 19 mei tot en met 2 juni 2021. De DLB’s, in webinarvorm omgedoopt tot DLW’s, trokken in totaal ruim 1.100 kijkers.

Lees verder