Over de klankbordgroep

De klankbordgroepleden zijn een afspiegeling van de leden in het district en komen periodiek samen met de districtsafgevaardigde en districtscoördinator. De klankbordgroep is een informeel klankbord. De leden bespreken de actualiteit, het KNMP-beleid, het programma van de districtsledenbijeenkomsten en de AV. Elk KNMP-lid kan onderwerpen aandragen of de klankbordgroepvergadering in zijn district bijwonen.

Deelnemen

In de klankbordgroepen is ruimte voor openbaar, AGM-, ziekenhuis- en industrieapothekers die lid zijn van de KNMP en mee willen denken over het beleid van de KNMP. Wilt u een onderwerp graag terugzien op de agenda van de klankbordgroep of aanwezig zijn? Neem contact op met uw districtscoördinator.

 

LinkedIn-groep 2.0 District Middenzuid

Deze subgroep van de LinkedIn-groep KNMP 2.0 is speciaal bedoeld voor contacten en interactieve communicatie tussen KNMP-leden in District Middenzuid.

Word lid van de LinkedIn-groep

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl