Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsadviseur en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

Verenigingsondersteuning

Op de afdeling verenigingsondersteuning werken zeven districtsadviseurs die contacten onderhouden met leden, apothekersverenigingen en andere voor apothekers relevante organisaties. De districtsadviseur beantwoordt vragen en brengt apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Lees verder

Districtsledenbijeenkomsten over ‘Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt’

Voor alle leden van de KNMP vinden van 14 tot en met 30 november de districtsledenbijeenkomsten plaats. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan het thema 'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'.

Lees verder