Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsadviseur en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

MFB’s thema tijdens KNMP-regiobijeenkomsten 2017

De KNMP-regiobijeenkomsten hadden dit jaar Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) als thema. Met praktische tips, interessante casussen en een workshop ‘Klinisch redeneren’. Voor zowel openbaar als ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 3 punten.

Lees verder

Klachten- en geschillenregeling wettelijk verplicht voor elke apotheekvestiging

Elke apotheekvestiging in Nederland is wettelijk verplicht zich per 1 januari 2017 aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de eisen van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze informatie kwam aan de orde tijdens de eind 2016 gehouden districtsledenbijeenkomsten.

Lees verder