Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde en klankbordgroepleden zijn.

Uw districtsadviseurs en klankbordgroepen

Er zijn zeven districtsadviseurs. Zij beantwoorden vragen en brengen apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land.

Over de districtsadviseurs

De klankbordgroepen zijn een afspiegeling van de leden in een district. Zij vergaderen drie keer per jaar en bespreken dan de actuele zaken en het beleid van de KNMP.

Over de klankbordgroepen

 

KNMP-regiobijeenkomsten 2020: Valpreventie

Het thema valpreventie staat dit jaar centraal tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten. De reeks bijeenkomsten is van 11 t/m 27 februari in de regio’s Dordrecht, Eindhoven, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

Lees verder