Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsadviseur en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

‘Patiënttevredenheid’ thema districtsledenbijeenkomsten

De KNMP organiseert in november/december 2016 weer districtsledenbijeenkomsten. Het thema is ‘patiënttevredenheid’ en de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn: implicaties van de nieuwe klachten- en geschillenregeling Wkkgz voor het omgaan met klachten, en het versterken van de relatie met patiënten. Accreditatie is aangevraagd.

Lees verder