Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsadviseur en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

Verenigingsondersteuning

Het doel van de afdeling Verenigingsondersteuning is beleid ontwikkelen en activiteiten organiseren die de samenhang in de vereniging en het contact met leden en tussen leden bevorderen. De afdeling Verenigingsondersteuning omvat de aandachtsgebieden ledencoördinatie, verenigingscoördinatie, doelgroepencoördinatie en regiocoördinatie.

Lees verder