Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde en klankbordgroepleden zijn.

Uw districtsadviseurs en klankbordgroepen

Er zijn zeven districtsadviseurs. Zij beantwoorden vragen en brengen apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land.

Over de districtsadviseurs

De klankbordgroepen zijn een afspiegeling van de leden in een district. Zij vergaderen drie keer per jaar en bespreken dan de actuele zaken en het beleid van de KNMP.

Over de klankbordgroepen

 

Districtsledenbijeenkomsten ‘Apotheker 2025: Grip op de toekomst’

De KNMP-districtsledenbijeenkomsten vinden plaats van 12 november tot en met 3 december, waarvan de laatste bijeenkomst in de avond zal plaatsvinden. De titel van de bijeenkomsten is ‘Apotheker 2025: Grip op de toekomst’. Denk mee over de Toekomstvisie 2025 en maak kennis met de kandidaten voor het voorzitterschap van de KNMP!

Lees verder