Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

Verenigingsondersteuning

Op de afdeling verenigingsondersteuning werken zeven districtsadviseurs die contacten onderhouden met leden, apothekersverenigingen en andere voor apothekers relevante organisaties. De districtsadviseur beantwoordt vragen en brengt apothekers in contact met specialisten op het KNMP-bureau of collega’s in het land die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Lees verder

KNMP-regiobijeenkomsten 2019: Apotheekteam van de toekomst

De KNMP-regiobijeenkomsten van februari 2019 stonden in het teken van ‘Het apotheekteam van de toekomst’. De bijeenkomsten trokken 450 bezoekers en vonden plaats in Oostzaan, Arnhem, Leende, Dordrecht en Spier.

Lees verder