Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging. Op de overzichtspagina van uw district kunt u zien wie uw districtsadviseur, districtsadviseur en klankbordgroepleden zijn.

De districten

Landkaart districten

Bekijk uw overzichtspagina

Lees meer over uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of de klankbordgroep.

Midden Middenzuid Noord Noordwest I Noordwest II Oost West Zuidoost I Zuidoost II Zuidwest I Zuidwest II

‘Patiënttevredenheid’ thema districtsledenbijeenkomsten

In november/december 2016 vond er een reeks districtsledenbijeenkomsten plaats over het thema ‘patiënttevredenheid’. Met als belangrijkste onderwerpen: implicaties van de nieuwe klachten- en geschillenregeling Wkkgz voor het omgaan met klachten, en het versterken van de relatie met patiënten.

Lees verder