Voorwaarden deelname StiPCO voor apothekers

Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Met de scholing binnen StiPCO ontwikkelen zij zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. Het ministerie van VWS biedt via StiPCO openbaar apothekers een financiële tegemoetkoming in het volgen van nascholing. Dit document bevat voorwaarden voor openbaar apothekers voor deelname aan StiPCO.

PDF-bestand, 99 KB (102344 bytes) Regeling deelname StiPCO def.pdf