Voorbeeld Verwerkingsregister AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, verplicht het bijhouden van een verwerkingsregister. Het verwerkingsregister bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het vervangt de bestaande verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Het voorbeeld Verwerkingsregister is ingevuld voor een fictieve apotheek. Het kan naar eigen inzicht worden aangepast.

Office Excel 2007 XML workbook, 15 KB (16000 bytes) 20180809 Verwerkingsregister v2.xlsx