Formulier Visitatierapport Ziekenhuisfarmacie

Door het formulier 'Visitatierapport' in te vullen, dient de ziekenhuisapotheek een aanvraag in tot erkenning als opleidingsinstelling.