Visiedocument Pensioen in de openbare apotheeksector (maart 2013)

De KNMP initieerde een diepgaande discussie over de pensioenvoorziening van u en uw medewerkers. De KNMP wil de verantwoordelijke partijen voor het toekomstig pensioenstelsel informeren over de relevante te maken keuzes. Dit visiedocument is daar de uitkomst van. Het is ook het startsein tot vervolgacties van (andere) branchepartijen.