Verantwoord medicijngebruik bij laaggeletterden en migranten (convenant KNMP en Pharos)

Informatie over geneesmiddelengebruik begrijpelijk maken voor laaggeletterde patiënten. Dat is het doel van het convenant dat KNMP en Pharos op 14 februari 2014 ondertekenden. Laaggeletterden vinden het vaak moeilijk om geneesmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Daarom ontwikkelen de KNMP en Pharos duidelijke instructies voor deze patiënten.

PDF document, 78 KB (80217 bytes) Convenant KNMP en Pharos.pdf