Vaststelling toetsingskader specialismen in de farmacie

Dit document omschrijft het toetsingskader voor farmaceutische specialismen.