Vastgestelde handhavingsnormen medicatiebeoordeling IGZ

Op basis van de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' heeft de inspectie een viertal normen opgesteld die zij vanaf 1 juli 2015 zal toetsen bij zorgverleners.