Uitvoeringsreglement - Voorschriften voor visitatie, Visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen

De SRC-ZF heeft een Visitatiecommissie in het leven geroepen voor het verlenen en intrekken van erkenningen van opleidingsinstellingen en (plaatsvervangende) opleiders en het houden van toezicht op de erkende opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders.