Uitvoeringsreglement - Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen ELOZ III

De SRC-ZF heeft een Visitatiecommissie in het leven geroepen voor het verlenen en intrekken van erkenningen van opleidingsinstellingen en (plaatsvervangende) opleiders en het houden van toezicht op de erkende opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders.

PDF-bestand, 68 KB (70556 bytes) UR Voorschriften voor visitatie 5 juli 2016.pdf