Uitvoeringsreglement Verkorte visitatie opleiding ziekenhuisfarmacie