Uitvoeringsreglement Verdiepingsfase opleiding ziekenhuisfarmacie

Het vierde jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker staat in het teken van verdieping van inzicht in één of meer deelgebieden van de ziekenhuisfarmacie. Het reglement is van toepassing voor AIOS-ziekenhuisfarmacie, die na 1 juli 2010 zijn gestart met de opleiding.