Uitvoeringsreglement Eisen aan opleiders, mede-opleiders en opleidingsteam

Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie is gebaseerd op de Regeling Specialismen Farmacie 2014 art. 21-i, het Besluit Opleidingseisen NO9 2015 van het Centraal College, artikel B.5.7, B.8 & hoofdstuk C en de ELOZ III, hoofdstukken 6.2 & 8, ingangsdatum 1-5-2016.