Uitvoeringsreglement Beoordeling onderzoeksklimaat opleidingsinstelling

Het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie vermeldt eisen met betrekking tot de opleidingsinstelling. Er wordt o.a. genoemd dat het onderwijs en onderzoek op voldoende niveau uitgevoerd dient te worden. De SRC toetst dit met dit Uitvoeringsreglement.