Uitvoering euthanasie - Vragenformulier arts

Artsen wordt verzocht een vragenformulier in te vullen en te retourneren. Zo kunnen de KNMP en de KNMG de adviezen in de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding toetsen aan praktijkervaringen en zo nodig bijstellen.

Microsoft Word-document, 98 KB (100352 bytes) vragenformulier arts.doc