Uitvoering euthanasie - Vragenformulier apotheker

Apothekers wordt verzocht een vragenformulier in te vullen en te retourneren. Zo kunnen de KNMP en de KNMG de adviezen in het Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding toetsen aan praktijkervaringen en nagaan hoe de aanvraag en afhandeling van euthanatica in de praktijk verloopt.

Microsoft Word-document, 101 KB (103424 bytes) vragenformulier apotheker.doc