Uitvoeringsreglement procedure en formulieren voor aanmelding opleiding openbaar apotheker specialist, voortgangsrapportage en registratieaanvraag

Voor de aanmelding voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist, de geschiktheidsbeoordeling en de aanvraag voor inschrijving in het register van openbaar apothekers heeft de Specialisten Registratie Commissie (SRC) procedures en formulieren vastgesteld. Dit document beschrijft de uitvoering. Herzien oktober 2016.