Kerndocument Uitwerking Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 hebben de KNMP-leden hun ambities voor de komende jaren uiteengezet onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’.