Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 - praktische vertaling

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’.