Samenvatting Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

De multidisciplinaire richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De richtlijn is in augustus 2012 opgesteld door de KNMG en de KNMP. In dit document leest u een samenvatting van deze richtlijn.