Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens krachtens Verordening 2016/679

Richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens krachtens Verordening 2016/679. Laatst herzien en goedgekeurd op 6 februari 2018.