Reglement van Orde Centraal College Specialisten Farmacie

Het Centraal College Specialisten Farmacie heeft, gelet op artikel 9 van de Regeling Specialismen Farmacie het navolgende reglement van orde vastgesteld.

PDF-bestand, 59 KB (60572 bytes) Reglement van orde cc versie def 5 apr 2017.pdf