Reglement van Orde Centraal College Specialisten Farmacie

Het Centraal College Specialisten Farmacie heeft, gelet op artikel 9 van de Regeling Specialismen Farmacie op 3 november 2014 het navolgende reglement van orde vastgesteld.

PDF document, 23 KB (24436 bytes) Reglement van Orde Centraal College 2015.pdf