Reglement van Orde Specialisten Registratie Commissie

De Specialisten Registratie Commissie heeft, gelet op artikel 20, lid 1 van de Regeling Specialismen Farmacie 2008 een Reglement van Orde op 15 juni 2010 vastgesteld. In februari 2014 is dit Reglement op een aantal punten gewijzigd. Naar aanleiding van de Regeling Specialismen Farmacie 2014 is het Reglement van Orde opnieuw herzien. In oktober 2018 is het reglement wederom herzien.