Register datalekken

Het documenteren van een datalek kan vaak in een bestaand kwaliteits- of incidentmeldsysteem. Indien deze niet beschikbaar zijn, kunnen apothekers dit register gebruiken. Daarbij helpt de Handreiking Meldplicht Datalekken apothekers bij het omgaan met een datalek.

Office Excel 2007 XML workbook, 20 KB (20502 bytes) 20180531 Register Datalekken.xlsx