Regeling Erkenning en registratie van openbaar apothekers en van industrie-apothekers