Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding

Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe Regeling Specialismen Farmacie in 2014 heeft het Centraal College de regeling in dit besluit op 3 november 2014 aangepast.