Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie

In dit document worden de uitgangspunten voor deskundigheidsbevordering van openbaar apotheker specialisten beschreven. De verschillende vormen van deskundigheidsbevordering worden weergegeven in het Schema Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie. Per activiteit volgt een korte beschrijving met bijbehorende criteria en procedures.