Rapport ELOZ II

Met deze uitgave heeft de Werkgroep Eindtermen Leerdoelen Opleidingsprogramma Ziekenhuisapotheker (ELOZ) ernaar gestreefd om met name aandacht te schenken aan een verdere professionalisering van de opleiding ziekenhuisfarmacie, wanneer het gaat om kwaliteitsbewaking en –borging.

PDF-bestand, 226 KB (231638 bytes) eloz-ii-nov07.pdf