Protocol toetsing en beoordeling in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

De werkgroep Toetsing van de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist heeft in lijn met het besluit opleidingseisen het Protocol Toetsing en Beoordeling opgesteld. Dit protocol is goedgekeurd door het Centraal College en vastgesteld door de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC). Dit protocol (versie september 2019) moet gezien worden als een formeel kader, waaraan volgens de regelgeving minimaal dient te worden voldaan.