Presentatie O&I KNMP Netwerkdag juni 2019

Presentatie over O&I betaaltitel gehouden door Erik Gerritsen op de KNMP Netwerkdag in juni 2019.