BO3-presentatie KNMP werkgroep Farmacogenetica

Presentatie 8 maart 2016 tijdens BO3-meeting: KNMP werkgroep Farmacogenetica (drs. Mandy van Rhenen: Apotheker, KNMP).

PDF-bestand, 2.91 MB (3052641 bytes) Mandy van Rhenen Presentatie BO3 bijeenkomst.pdf