Praktische toelichting op multidisciplinair document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s

Er zijn onvoldoende concrete handvatten hoe patiënten kunnen worden ondersteund als zij het besluit hebben genomen om te stoppen met het gebruik van een SSRI of SNRI. De registratieteksten van SSRI’s en SNRI’s en diverse handboeken geven geen nadere informatie, behalve algemene informatie, over afbouwen. Dit document biedt een oplossing om apothekers en artsen te ondersteunen welke patiënten in welk tempo kunnen worden afgebouwd. Deze samenvatting is een afgeleide van het multidisciplinaire document ‘afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ en ondersteunt apothekers en andere zorgverleners met praktische adviezen bij het begeleiden van patiënten rondom het afbouwen van een SSRI of SNRI.