Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie 2015

De inhoud van de opleiding staat beschreven in het Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie, versie september 2015.