NZa digitaliseren recepten

De NZa schrijft niet voor in welke vorm patiëntendossiers bewaard moeten worden. De regelgeving van de NZa staat het derhalve niet in de weg om papieren patiëntendossiers te vervangen door digitale patiëntendossiers. Wel wijzen wij erop dat er algemene administratie- en registratievoorschriften gelden die, ongeacht de wijze waarop het dossier wordt opgeslagen, van kracht zijn. Denkt u hierbij aan de administratievereisten die gelden op grond van artikel 36, van de Wet marktordening gezondheidszorg.